Main Navigation Section Navigation Main Content

Eczacıbaşı'nda Kariyer

Geleceğine
Eczacıbaşı'nda başla

Bizi Tanıyın Bizi Tanıyın

Organizasyon Yönetimi

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarının organizasyon yapılarında yer alan pozisyonların, tüm Topluluk kuruluşları için ortak bir metodoloji ile iş değerlendirmesinin yapılması ve iş büyüklüğünün belirlenmesi esastır.

  • İşlerin göreceli büyüklüklerinin uluslararası geçerliliği olan bir iş değerleme metodolojisi ile belirli kriterler çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmesi
  • Global, yerel ve sektörel piyasa ücret araştırma sonuçları ile mevcut ücret yapısını kolaylıkla karşılaştıracak bir altyapı oluşturulması
  • İnsan kaynakları süreçlerinin (seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi vb.) entegrasyonunu ve bütünsel yönetimini kolaylaştıracak ortak bir altyapı oluşturulması
hedeflenir.